0912738628

Máy tính Casio JS40V

Máy tính Casio JS40V

Xuất xứ:China

Kích thước:1106*173mm