0912738628

hổi lau nhà 360 độ

Có 2 dạng : đạp chân và xoay tay
Thao tác dễ dàng thuận tiện cho người sử dụng
Xuất xư:Việt Nam