0912738628

Giấy nhắn 3″x 3″ (7,6x 7,6 cm)

Xuất xứ: Taiwan

Quy cách : 100 tờ/tập

Mầu : Vàng

Đơn vị tính: tập