0912738628

Giấy nhắn “3x 2” (7,6x 5,1cm)

Xuất xứ: Taiwan

Quy cách : 100 tờ/tập

Mầu : Vàng

Đơn vị tính: tập