0912738628

Dây lạt No 200 (500 cái)

Dây lạt No 200 (500 cái)

Sợi siêu dai bền, chịu tốt sự khắc nghiệt của thời tiết

Màu:Trắng

Xuất xứ:Việt Nam

Danh mục: Từ khóa: