0912738628

Dao trổ Deli 2042

Dao trổ Deli 2042

Kích thước:1cmx14cm

Miêu tả:Dùng lưỡi SDI 1403,Deli 2012

Mầu:Xanh,đỏ,vàng

Xuất xứ:China