0912738628

Bút dạ dầu Thiên Long PM09

Bút dạ dầu Thiên Long PM09

2 ngòi viết
ngòi 1: 0.6mm
ngòi 2: 0.8mm

Đóng gói:12c/hộp

Màu:Xanh, đen đỏ

Xuất xứ:Việt Nam