0912738628

Băng dính 2 mặt 1cm x 13m

Băng dính 2 mặt 1cm x 13m

Đóng gói:30 cuộn/cây

Xuất xứ:Việt Nam