0912738628

Pin tiểu Panasonic

Pin tiểu Energiner
Xuất xứ:Việt Nam
Quy cách:AA,AAA
Đóng gói:4 viêm/vỉ
Đơn vị: đôi
Cách dùng:Dùng cho điều kirnt ti vi, đồng hồ…..