0912738628

Giấy phân trang 4 mầu

Xuất xứ: Taiwan

Quy cách : 4 mầu, 80 tờ/tập

kích thước: 19mm x 75mm

Đơn vị tính: tập