0912738628

Giấy nhớ Please Sign

Xuất xứ: Taiwan

Quy cách : 5 mầu, 100 tờ/tập

kích thước: 49mm x 20mm

Đơn vị tính: tập