0912738628

Giấy nhắn 3″x 5″ (7,6x 12,7 cm)

Xuất xứ: Taiwan

Quy cách : 100 tờ/tập

Mầu : Vàng

Đơn vị tính: tập