0912738628

Dao trổ Deli 2061

Dao trổ Deli 2061

Kích thước:3,5x16cm

Miêu tả:Dùng lưỡi SDI 1404,Deli 2011

Mầu:Xanh,đỏ,vàng

Xuất xứ:China