0912738628

Bút dạ kính Zerbar

Bút lông dầu Pilot

2 ngòi viết
ngòi 1: 0.6mm
ngòi 2: 0.8mm

Đóng gói:12c/hộp

Màu:Xanh, đen đỏ

Xuất xứ:China