0912738628

Băng dính giấy 2cm

Băng dính giấy 2cm

Đườn kính:2 cmx11ya

Đóng gói: 15 cuộn/cây

Xuất xứ:Việt Nam