0912738628

Băng dính giấy 5cm

Băng dính giấy 5cm

Đườn kính:5  cmx11ya

Đóng gói: 6 cuộn/cây

Xuất xứ:Việt Nam