Hiển thị một kết quả duy nhất

119.900 
115.500 
81.400 
59.950 
53.900 
31.900